17.08.2019 Srpnové hobby závody

Měli jsme jednoho účastníka na parkuru 30cm s vodičem a tak si to holčička zajelela mimo závod. Také byla ukázka jízdy zručnosti na opratích.