II. předvýběr hřebců a předvádění plemenných hřebců