Vnitřní pravidla poskytovatele

Jezdecký klub, farmářský kroužek

1. Přihlášení do klubu

Zákonný zástupce dítěte objednává účast v Jezdeckém klubu předem, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem, dohodne si termín 1.schůzky v Jezdeckém klubu. Zákonný zástupce vyplní přihlášku, podepíše a přinese na 1.schůzku Jezdeckého klubu.

2. Klubový poplatek
Klubová permanentka se platí vždy předem! Bez klubové permanentky dítě neusedne do sedla a tím zaniká nárok na termín. Cena klubové permanentky 2500,-Kč a je přijímána převodem na účet poskytovatele 728162002/5500 Raiffeisenbank a.s., kdy člen/ zákonný zástupce uvede jméno a příjmení člena/ dítěte, vyjímkou může být platba v hotovosti, kdy při převzetí bude vystaven příjmový daňový doklad. Po dohodě je možno uhradit najednou i delší časové období. Pokud nedojde ke včasné platbě, automaticky zaniká nárok na požadovaný termín v Jezdeckém klubu.

3. Docházka do klubu
Dítě dochází pravidelně v dohodnutý termín na schůzky Jezdeckého klubu, přichází včas a je vhodně oblečeno vzhledem k aktuálnímu počasí, má vždy pevnou obuv a svačinu. Zákonný zástupce dítěte je zodpovědný za své dítě před začátkem a po skončení klubu. Dítě předá instruktorce maximálně pět minut před začátkem schůzky a po skončení si dítě osobně převezme. Instruktorka je zodpovědná za dítě/ člena pouze během konání klubu/kroužku.

4. Neúčast na schůzce
Oznámit neúčast dítěte lze nejpozději do 9:00 hodin v den konání klubu výhradně zasláním sms na tel. 724 941 344, nebo zasláním e-mailu na farmapodmohylou@gmail.com. Pokud nebudou dodrženy podmínky, poskytovatel si vyhrazuje právo vyškrtnout hned při následující schůzce políčko v permanentce a tudíž tím udělit pokutu 250,-Kč. Zrušení schůzky: Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě extrémní nepřízně počasí nebo organizačních důvodů schůzku Jezdeckého klubu zrušit, v takovém případě bude zákonného zástupce neprodleně informovat na telefonním čísle uvedeném na přihlášce, nebo Facebook stránce!

5. Skříňky
V případě zájmu o uložení osobních věcí člena/dítěte do klubových skříněk, je nutno aby si člen/dítě přinesl vlastní zámek a pro případ ztráty či zapomenutí klíče, přinesl náhradní klíč s podepsanou cedulkou a odevzdal jej vedoucímu areálu. Poskytovatel si vyhrazuje právo neudělit členu/dítěti skříňku, pokud budou všechny skříňky obsazené.

6. Odhlášení z klubu
Zákonný zástupce doručí informaci o přerušení nebo ukončení docházky PÍSEMNĚ nebo E-MAILEM. Uvede jméno a příjmení dítěte a období, na které dítě docházku přeruší.

V Želešicích 1. září 2020

www.farmapodmohylou.cz
Poskytovatel služby: Farma pod Mohylou, s.r.o., Nové sady 988/2, Brno-střed, Staré Brno, 602 00, IČO: 07216033
Provozovna: Farma Pod Mohylou, Družstevní, 664 42 Želešice, Česká Republika
Objednávky: 724 941 344, farmapodmohylou@gmail.com
Číslo účtu sdružení: 728162002/5500 (Raiffeisenbank a.s.)